ติดตั้งคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียนอุทัยทาราม

โรงเรียนกุศลศึกษา

โรงเรียนดาราคาม

โรงเรียนบ้านหนองบอน

โรงเรียนนานาชาติพระคุณกรุงเทพ

โรงเรียนวัดโสมนัส

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา

โรงเรียนวัดวันอุทิศ

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

โรงเรียนอัมรินทราราม

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา

โรงเรียนอนุบาลหนองขุนชาติ