ติดตั้งVideo Conference จอมอนิเตอร์ และระบบควบคุมห้องห้องประชุม