ติดตั้งมอนิเตอร์ร้านสาขา ห้องประชุม และห้องอบรมพนักงาน